:
OBJEKTIF


Objektif Penubuhan

 

  1. Menampilkan golongan cerdik pandai Islam yang menjadikan Al-Quran dan Hadith sebagai panduan.
  2. Menampilkan insan yang seimbang antara mengejar dunia dengan beramal untuk akhirat.
  3. Menampilkan generasi Al-Quran yang berilmu dan berjaya dalam akademik.
  4. Menampilkan lebih ramai lagi insan yang berkebolehan menjadi imam dalam solat serta aktiviti sosial.
  5. Menampilkan lebih ramai lagi individu muslim yang mampu memperjuangkan kebenaran berteraskan Aqidah Islam.