:
Kurikulum Pengajian


Kurikulum Pengajian

 

  • Sukatan pelajaran yang ditawarkan adalah mengikut sukatan pelajaran dari Kementerian Pelajaran Malaysia dan Jabatan Agama Islam Selangor.
  • Sesi persekolahan bagi pelajar yang akan menduduki peperiksaan utama seperti PT3, SMA, SPM, disamping memiliki SIJIL TAHFIZ (mengikut juzuk)

* Tempoh Pengajian Dari Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5

 

 

Subjek Peperiksaan (PT3) - Tingkatan 3

Subjek Mata pelajaran Tingkatan 1 - 3

1. Bahasa Melayu
2. Bahasa Inggeris
3. Bahasa Arab Komunikasi
4. Matematik
5. Sains
6. Sejarah
7. Geografi
8. Kemahiran Hidup Bersepadu (Teknikal)
9.  Pendidikan Islam

1. Bahasa Melayu
2. Bahasa Inggeris
3. Bahasa Arab Komunikasi
4. Matematik
5. Sains
6. Sejarah
7. Geografi
8. Kemahiran Hidup Bersepadu (Teknikal)
9. Pendidikan Islam
10. Bahasa Arab 1 (Nahu & Sorof)
11. Bahasa Arab 2 (Mutalaah & Insya)
12. Tafsir-Hadis
13. Tauhid-Feqah
14.  Al-Quran-Tajwid

 

Subjek Peperiksaan SPM - Ting 5

Subjek Matapelajaran Ting 4 & 5

1. Bahasa Melayu
2. Bahasa Inggeris
3. Bahasa Arab Tinggi
4. Matematik
5. Sains
6. Sejarah
7. Perdagangan
8. Pendidikan Syariah Islam
9. Pendidikan Al-Quran & Sunnah

1. Bahasa Melayu
2. Bahasa Inggeris
3. Bahasa Arab Tinggi
4. Matematik
5. Sains
6. Sejarah
7. Perdagangan
8. Pendidikan Syariah Islam
9. Pendidikan Al-Quran & Sunnah
10. Bahasa Arab 1 (Nahu & Sorof)
11. Bahasa Arab 2 (Mutalaah & Insya
12. Tafsir-Hadis
13. Tauhid-Feqah
14.  Al-Quran-Tajwid

 

Subjek Peperiksaan SMA - Ting 4

Sijil Tahfiz (Sijil di bawah sekolah)

1. Bahasa Arab 1 (Nahu & Sorof)
2. Bahasa Arab 2 (Mutalaah & Insya)
3. Tafsir-Hadis
4. Tauhid-Feqah
5. Tilawah Al-Quran

Sijil diberi mengikut Juzuk :

5, 10, 15, 20, 25, 30

* Berdaftar di bawah Persatuan Tahfiz Selangor